• START
  • KLIMATKUNSKAP
  • HUR PÅVERKAS JAG
  • HUR PÅVERKAS NATUREN
  • VAD KAN JAG GÖRA
  • DIN KOMMUN
  • OM OSS

Klimatkloka tips

Klimatförändringar påverkar oss alla, oberoende var vi bor i världen. På klimatkloka tips kan du läsa om hur klimatet förväntas påverka oss, dig och mig och vad vi kan göra åt saken. Här hittar du tips kring hur vi kan anpassa oss till effekterna från ett förändrat klimat och extrema väderhändelser, hur vi kan undvika och förebygga skador samt hur vi kan begränsa vår egen påverkan på klimatet. Klimatkloka tips är under ständig utveckling då omvärlden förändras och nya forskningsrön och fakta uppkommer.

KLIMATKUNSKAP

Klimatet förändras och blir mer extremt. Det innebär exempelvis att skyfall blir allt vanligare i framtiden, och därmed risken för översvämningar. Har du koll på klimatet?

LÄS MER

LÄS MER

HUR PÅVERKAS JAG?

HUR PÅVERKAS NATUREN?

Klimatförändringarna påverkar oss redan på olika sätt. Den globala medeltemperaturen har höjts med drygt en grad sen vi började släppa ut växthusgaser i större omfattning, i början av 1900 talet.

Klimatförändringarna påverkar oss redan på olika sätt. Den globala medeltemperaturen har höjts med drygt en grad sen vi började släppa ut växthusgaser i större omfattning,i början av 1900 talet.

LÄS MER

LÄS MER

Vissa livsstilsförändringar minskar effektivt ditt ekologiska fotavtryck, det vill säga de CO2- utsläpp din livsstil ger upphov till. Att välja en växtbaserad kost, köpa fossilfri energi, undvika att flyga och att leva bilfritt har stor effekt. Så varför inte ta tåget oftare?

VAD KAN JAG GÖRA?

Klimatkloka tips är en kunskapsplattform som syftar till att öka kunskapen om hur klimatet förändras och ge konkreta tips om hur anpassning kan ske för att undvika och förebygga skador som drabbar individen, naturen och samhället i stort. Informationen vänder sig till dig som privatperson och fastighetsägare men också skolan kan ha nytta av materialet i undervisningssyfte.