• START
  • KLIMATKUNSKAP
  • HUR PÅVERKAS JAG
  • HUR PÅVERKAS NATUREN
  • VAD KAN JAG GÖRA
  • DIN KOMMUN
  • OM OSS

Klimatkloka tips

OM OSS

Klimatkloka tips är en kunskapsplattform som syftar till att öka kunskapen om hur klimatet förändras och ge konkreta tips om hur anpassning kan ske för att undvika och förebygga skador som drabbar individen, naturen och samhället i stort. Informationen vänder sig till dig som privatperson och fastighetsägare men också skolan kan ha nytta av materialet i undervisningssyfte.  

Klimatkloka tips är ett samarbetsprojekt under ständig utveckling mellan Länsstyrelsen i Kalmar län och Länsförsäkringar Kalmar län. Med hjälp av reklambyrån Alarm street som bearbetat texter samt ordnat bilder och layout kommer klimatkloka tips synas i olika medier och sammanhang i framtiden, som till exempel den här webbsidan.

Vi som driver och arbetar med kampanjen #klimatklokatips svarar gärna på dina frågor.

Jane Wågsäter Hållbarhetsansvarig
jane.wagsater@LFkalmar.se
www.LFkalmar.se

Länsförsäkringar Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län  

Lars Ljungström Klimatstrateg
Samhällsbyggnadsenheten
lars.ljungstrom@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kalmar

KLIMAT
KUNSKAP