• START
  • KLIMATKUNSKAP
  • HUR PÅVERKAS JAG
  • HUR PÅVERKAS NATUREN
  • VAD KAN JAG GÖRA
  • DIN KOMMUN
  • OM OSS

Klimatkloka tips

ÖVERSVÄMNING

Hur ser det ut i din källare?

Ställ värdefulla saker högt upp,
så klarar de en översvämning.

Tänk på att bryta strömmen
innan du börjar dränera!

Är det översvämning i källaren?

Ställ värdefulla saker högt upp,
så klarar de en översvämning.

Hur ser det ut i din källare?

Är hängrännorna rensade?

Det är inte den totala årsnederbörden som avgör hur ofta det blir översvämning – utan mängden nederbörd som faller på kort tid.

Det finns mycket du kan göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden. Små åtgärder kan göra stor nytta!

Mer information finns
på Länsförsäkringar
Kalmar läns hemsida:

Är det översvämning i källaren?

Tänk på att bryta strömmen
innan du börjar dränera!

Installera backventiler, så minskar risken föratt översvämning vid höga flöden.

Har du backventiler i golvbrunnarna?

Har du backventiler i golvbrunnarna?

Installera backventiler, så minskar risken föratt översvämning vid höga flöden.

Med rena hängrännor och stuprör försvinner regnet lättare från huset.
Se till att takpannor och plåtar är
hela och sitter på plats.

Kan det rinna in vatten från gatan?

Om marken lutar bort från huset minskar risken för att rännstensvatten rinner in i huset vid höga flöden.

ÖVERSVÄMNINGAR

VATTENSKADOR

VATTENSKADOR

ÖVERSVÄMNINGAR

LÄS MER

Bygga ut eller bygga nytt?

Ta del av Länsstyrelsens rekommenderationer.

LÄS MER

Mängden nederbörd förväntas öka med ungefär 15-20 procentfram till seklets slut. Nederbörden ökar mest under vintern, då ökningen kan bli närmare 30 procent.

Kraftig nederbörd, så kallat skyfall, förväntas bli alltvanligare i framtiden.
För att klassas som skyfall krävs det minst 50 mm regn på en timme, eller 1 mm regn per minut.

Kraftig nederbörd, så kallat skyfall, förväntas bli alltvanligare i framtiden. För att klassas som skyfall krävs det minst 50 mm regn på en timme, eller 1 mm regn per minut.

Mängden nederbörd förväntas öka med ungefär 15-20 procentfram till seklets slut. Nederbörden ökar mest under vintern,
då ökningen kan bli närmare 30 procent.

Kraftig nederbörd, så kallat skyfall, förväntas bli alltvanligare i framtiden. För att klassas som skyfall krävs det minst 50 mm regn på en timme, eller 1 mm regn per minut.

Om vatten kommer in via golvbrunnarna kan du trycka ned en filt eller en handduk i brunnen och ställa någonting tungt ovanpå. Börja sedan ösa, torka och pumpa med en gång.

Är hela golvet täckt med vatten?

KARTOR PÅ STIGANDE HAVSNIVÅER

MIN BOSTAD

Skydda dig och din elektronik mot åskan

Skydda dig och din elektronik mot åskan

Att åska kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta men de vanligaste skadorna är skador på elektronik. Dra ur sladdar. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går. Om du misstänker att blixten har slagit ned, kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats.

Att åska kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta men de vanligaste skadorna är skador på elektronik. Dra ur sladdar. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går. Om du misstänker att blixten har slagit ned, kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats.

Du kan minska risken att råka ut för åskskador genom att be din elinstallatör att installera ett överspänningsskydd.

Du kan minska risken att råka ut för åskskador genom att be din elinstallatör att installera ett överspänningsskydd.

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Blixtnedslag

Blixtnedslag i närheten kan ge skador på elkablar och elektronik som datorer och tv men också på vitvaror som kyl och frys. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går.

Blixtnedslag i närheten kan ge skador på elkablar och elektronik som datorer och tv men också på vitvaror som kyl och frys.
Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går.

Läs mer om överspänningsskydd

Läs mer om överspänningsskydd

Även om du saknar överspänningsskydd i din bostad är det mycket du kan göra för att undvika skador på dina elprylar.

Om åskan är på väg

Dra ut sladdarna till elektronisk utrustning.

Använd inte datorn med strömsladden i under åskväder.

Tala inte i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att
ringa med så länge de inte laddas.

Dra ut sladdarna till elektronisk utrustning.

Använd inte datorn med strömsladden i under åskväder.

Tala inte i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med så länge de inte laddas.

Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.

Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.

Om någon fast monterad elutrustning har skadats, anlita en behörig elinstallatör för reparation och isoleringsmätning.

Fotografera synliga skador.

Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar.
Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.

Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.

Om någon fast monterad elutrustning har skadats, anlita en behörig elinstallatör för reparation
och isoleringsmätning.

Fotografera synliga skador.

Om du misstänker att åskan slagit ned

Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand, kontakta Räddningstjänsten.

ÅSKA

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

NEDLADDNINGSBAR PDF

Varför #klimatklokatips?

Mer information finns
på Länsförsäkringar
Kalmar läns hemsida:

VÄRMEBÖLJA

SKOGSBRAND

ÅSKA

LÄS MER

Bygga ut eller bygga nytt?

Ta del av Länsstyrelsens rekommenderationer.