• START
  • KLIMATKUNSKAP
  • HUR PÅVERKAS JAG
  • HUR PÅVERKAS NATUREN
  • VAD KAN JAG GÖRA
  • DIN KOMMUN
  • OM OSS

Klimatkloka tips

KLIMATKUNSKAP

Klimatet förändras och blir mer extremt. Det innebär exempelvis att skyfall blir allt vanligare i framtiden, och därmed risken för översvämningar. Har du koll på klimatet?

De snabba klimatförändringar vi upplever just nu beror på utsläpp av växthusgaser och framförallt koldioxid. När fossila bränslen förbränns, exempelvis genom bilkörning, uppvärmning eller flygresor släpps koldioxid ut. Varje dag släpper vi ut ungefär 100 miljoner ton koldioxid världen över. Koldioxid tillsammans med andra växthusgaser, som metangas och lustgas, bidrar till att den globala medeltemperaturen ökar i en takt där ekosystemen inte hinner anpassa sig.
De bidrar också till ökade risker för extrema naturhändelser som översvämningar, skogsbränder, starka stormar och värmeböljor.

Varför förändras klimatet?

Klimatförändringar i Kalmar län

Vi ser redan idag ett förändrat klimat i vårt län. Temperaturen har ökat med cirka 1,5 grad sen slutet av 1800-talet. Hur klimatet kommer se ut i framtiden beror på hur väl vi lyckas begränsa våra utsläpp. Fortsätter vi förbränna fossila bränslen i samma takt som nu beräknas medeltemperaturen i Kalmar län öka med ytterligare cirka 5 - 6 grader till nästa sekelskifte. Vi kommer inte att kunna undvika att klimatet fortsätter förändras, men vi kan undvika de värsta förändringarna om alla hjälper till att minska utsläppen.

Vissa klimatförändringar är svåra att märka då förändringarna sker sakta men kontinuerligt. Exempel på sådana förändringar är stigande havsnivåer, längre vegetationsperioder, grönare vintrar och mer nederbörd. Likaså långvarig torka och fler torra dagar. Andra förändringar sker snabbt och i vissa fall katastrofartat och vi kan reda märka av dem. Exempel på sådana förändringar är ökade risker för:

Läs hela rapporten på SMHI:s hemsida.

Höga flöden i vattendrag, främst vinter och tidig vår

Kraftigare skyfall
och åska, främst sommar och tidig höst

Sommartorka
och skogsbränder

Låga grundvattennivåer

Värmebölja  

När det gäller råd för översvämningar mot skyfall finns det flera åtgärder man kan göra, då kan man leda bort, fördröja eller magasinera vatten. När det gäller stigande havsvatten är det annorlunda. Stigande havsvatten kan man inte leda bort, det vattnet måste man skydda sig mot med ex vallar. Läs mer under avsnittet Översvämningar. Det viktigaste rådet är därför:

STIGANDE
HAVSNIVÅ

Bygg inte på låglänt mark eller mark som riskerar att översvämmas, se länsstyrelsens rekommendationer ovan.

I Kalmar län rekommenderas nya byggnationer anläggas på säkra nivåer så att de inte skadas av stigande havsvatten. I beräkningarna har förutom stigande havsvatten även högsta högvattennivåer, landhöjning, vindskjuvning och sannolikhetskalkyler medtagits i beräkningarna. Vill man fördjupa sig kan man läsa mer här:

Ett varmare klimat gör att de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis börjat smälta. Tillsammans med den termiska expansionen (varmt vatten tar större plats än kallt vatten) gör det att havsytan börjat stiga i hela världen. Tidigare beräkningar har sagt att vi bör räkna med att havsnivån kommer stiga med ungefär en meter fram till år 2100. Nya beräkningar visar på högre nivåer då avsmältningen framförallt i Västantarktis gått snabbare än man tidigare trott.  Vi förhåller oss till de nivåer som SMHI tagit fram utifrån sina beräkningar, dvs minst en meter. Men havet slutar inte stiga efter år 2100, det förväntas fortsätta stiga under mycket lång tid.

KUSTNÄRA BOENDEN

RÅD:

Installera backventiler för avloppsrör. En backventil skyddar mot att vatten från gatuledningar vid översvämningar kommer upp genom golvbrunnar eller andra avlopp i huset. Vet du att din fastighet riskerar att bli drabbad av översvämning och saknar backventil kan du pressa ner filtar eller handdukar i golvbrunnen och sedan lägga på en tyngd. Föremål och möbler bör flyttas på eller placeras ovanför golvet.

Ha inga värdeföremål, eller tekniska anläggningar som är viktiga för husets funktioner i våningsplan som kan bli översvämmade.  

LÄS MER OM ÖVERSVÄMNING

MED STIGANDE ORO FÖLJER VI
ATT HAVSNIVÅN BLIR HÖGRE

NEDLADDNINGSBAR PDF

Läs mer på Boverkets sida

Nederbörden ökar

Klimatförändringarna gör att den globala temperaturen ökar. När atmosfären blir varmare får vi en högre avdunstning. Vattnet cirkulerar snabbare, vilket gör att nederbörden ökar, ofta i form av kraftig nederbörd eller skyfall. Ökningen fram till sekelskiftet förväntas bli cirka 20 procent.

Risken för översvämning börjar redan vid ganska små mängder nederbörd, ungefär
10 mm/dygn. I framtiden förväntas dessa dagar bli allt vanligare och vid sekel-skiftet
ha ökat 30 till 50 procent.

Klimatförändringar vi nu ser förväntas förstärka befintliga nederbördsmönster. Regniga områden blir  blötare och torra områden bli torrare. Sydöstra Sverige är den mest nederbördsfattiga delen av Sverige och här förväntas också brandrisken öka som mest i framtiden. Även om vi troligen kommer att uppleva fler skyfall så kommer nederbörden under många år bli så liten under sommaren att avdunstningen från skog och mark blir större, samtidigt som växtsäsongerna blir längre vilket innebär ett ökat vattenupptag hos växter och djur.  

Ökad brandrisk

Åska bildas oftast på sommaren, även om de kan förekomma hela året i södra Sverige. Orsaken till att det nästan bara åskar på sommaren är att det krävs värme samtidigt som det måste vara mycket vattenånga i luften, ju varmare desto mer avdunstning och vattenånga. Den kan i sin tur bilda kraftiga bymoln (åskmoln) och åska. I framtiden förväntas därför riskerna för åska öka, med blixtnedslag och ökad brandrisk.

Åska