• START
  • KLIMATKUNSKAP
  • HUR PÅVERKAS JAG
  • HUR PÅVERKAS NATUREN
  • VAD KAN JAG GÖRA
  • DIN KOMMUN
  • OM OSS

Klimatkloka tips

VAD KAN JAG GÖRA?

Hela samhället behöver göra en omställning för att minska klimatpåverkande utsläpp och anpassa sig om till ett förändrat klimat. Vissa saker måste ske på en högre nivå, exempelvis hårdare lagstiftning och regelverk som skapar incitament för att minska utsläppen, men det finns också konkreta saker som vi privatpersoner kan göra för att dra vårt strå till stacken. Det som har störst effekt är att se över ditt boende, ditt resande, vad/var du handlar, hur du placerar ditt sparande och vilken kost du väljer.

PRIVATPERSON

Minska ditt klimatavtryck

Var vattensmart med kamelen Törsten

Rent vatten är självklart för oss i Sverige. Men de senaste årens vattenbrist har visat att obegränsad vattentillgång inte är helt givet. Därför är det viktigt att vara sparsam med vårt värdefulla och livsviktiga vatten. Länsstyrelsen i Kalmar län är med i Vattensmart-kampanjen som syftar till att behålla de goda vattenvanorna året om för en mer hållbar vattenkonsumtion. Vi bor i en torr del av landet där det finns risk för låga grund- och ytvattennivåer.

Vår kamel Törsten är vattensmart och klarar sig precis som alla andra kameler bra i torkan.

 

Det finns mycket som vi individer/privatpersoner kan göra för att leva klimatsmart. Ofta är det inte bara bra för klimatet utan också bra för vår hälsa och vårt välbefinnande.  

Hur vi bor och transporteras oss, vad vi äter och hur våra pengar investeras spelar en stor roll i hur stora våra vardagliga utsläpp blir.

LÄS MER HÄR

Duscha snabbt.      

Borsta tänderna i duschen.      

Ha en balja i duschen som samlar vatten medan du väntar
på att vattnet ska bli varmt – vattna blommorna med det.      

Samla regnvatten med många vattentunnor.      

Låt gräsmattan vara gul – det är normalt på sommaren.

Tvätta bil i biltvätt som tar hand om spillvatten och kemikalier.

Duscha snabbt.      

Borsta tänderna i duschen.      

Ha en balja i duschen som samlar vatten medan du väntar på att vattnet ska bli varmt – vattna blommorna med det.      

Samla regnvatten med många vattentunnor.      

Låt gräsmattan vara gul – det är normalt på sommaren.

Tvätta bil i biltvätt som tar hand om spillvatten och kemikalier.

Värmebölja i kombination med torka – spara vatten

Värmebölja i kombinationmed torka – spara vatten

Bilen

Biffen

Bostaden

Börsen

Butiken

Bilen påverkar klimatet negativt genom fossila bränslen som bensin och diesel. Hälften av alla bilresor i tätort är kortare än fem kilometer. Det betyder att det ofta går lika bra att ställa bilen och gå, cykla och/eller åka kollektivt.

Elbilen är ett klimatsmart alternativ till bilar med fossila bränslen. Det är ändå viktigt att vara sparsam med el, batterimetaller och andra resurser.

Allra bäst är att undvika att skaffa egen bil och istället hyra, dela eller bilpoola de gånger du behöver tillgång till en bil.

Flyget står också för en stor del av vårt privata resande. I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Att istället välja att resa med tåg gör stor skillnad.

Bilen

LÄS MER HÄR

Biffen

LÄS MER HÄR

I Sverige står maten vi äter för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan. Köttkonsumtionen har ökat både i Sverige och i världen. Genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött – och mer protein från växtriket – kan du bidra till en mer hållbar köttkonsumtion. Olika kött har också olika stor påverkan på miljö och klimat.

Att sluta slänga mat och istället äta upp allt har en stor positiv effekt. Hushållen står för den största andelen matsvinn – 45 kilo ätlig mat slängs och hälls ut i avloppet per person och år i Sverige. Genom att planera inköp, förvara maten på rätt sätt och ta vara på resterna kan det motverkas.

Bostaden

LÄS MER HÄR

Det finns mycket du kan göra för att minska din bostads klimatpåverkan. Till att börja med är det bra att se över energianvändningen. Med enkla medel kan du halvera den.

Spara onödig elförbrukning genom att stänga av apparater och lampor när du inte behöver dem. Kyl och frys tillhör de produkter i hemmet som drar mest energi. Med bästa energiklass (A+++) så kan du mer än halvera energiförbrukningen. Att täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister gör att värmen hålls inne. Det är också effektivt att sänka värmen med en grad och istället ta på sig mer kläder.

Har du koll på vilken el och värme du använder? Kolla upp om du har fossil värme och el som kan bytas mot förnybar från vind, sol, vatten och miljömärkt fjärrvärme och geotermisk energi, som bergvärme.

Börsen

LÄS MER HÄR

Vet du om dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Det är nämligen så att en stor andel av vårt svenska sparkapital är investerat i energibolag inom främst kol, olja och gas.

Du sparar förmodligen för en bättre framtid och då är det viktigt att ha ett klimatsmart och hållbart sparande.

Sätt press på de som sköter dina bankkonton, fonder, försäkringar och din pension. Genom att fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen får bankerna också veta att det finns en efterfrågan på gröna sparalternativ.

Butiken

LÄS MER HÄR

LÄS MER HÄR

I Sverige lever vi som om vi hade nästan fyra jordklot. En allt större del av resurserna vi använder kommer från andra länder genom varor vi importerar.

Konsumtion av prylar såsom kläder, skor, möbler och elektronik har en betydande och allt större klimatpåverkan. Det är faktiskt så att varje sak du köper lämnar ett avtryck på planeten. Det beror bland annat på produktionen (vattenanvändning, utsläpp av föroreningar, energianvändning med mera) och transporter.

För att minska konsumtionens klimatpåverkan kan du till exempel fråga dig om du verkligen behöver den här produkten. Om svaret är ja kan du kanske köpa den begagnad istället för ny? Om du väljer att köpa nytt är det bra att välja material som håller länge. Att byta, låna och laga är det allra bästa.

I ett förändrat klimat blir vädret mer oberäkneligt. Det ökar risken för bland annat översvämningar, åsknedslag och skogsbränder som kan få förödande konsekvenser. Här har vi samlat goda råd kring vad du kan göra för att minska risken för skador.

I ett förändrat klimat ökar risken för kraftiga skyfall, men även kraftig snösmältning kan leda till översvämningar. Tränger vatten in i huset och det blir översvämning i källaren kan dina saker skadas, men det finns enkla sätt att skydda sig.

FASTIGHETSÄGARE

Vatten – ofta för mycket eller för lite på fel ställe

Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.

Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.

Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in.

Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.

Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Skydda dig mot översvämning

Minska risken för åskskador

I ett varmare klimat blir åskoväder vanligare. Att det kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta. Men de vanligaste skadorna vid blixtnedslag är skador på elektronik. Dra ur elkablar om du vet att ett oväder är på väg.

Installera överspänningsskydd

Rutin att dra ur all elektronik

Glöm inte robotgräsklipparen

Varje år brinner det 3 000-4 000 gånger i skog och mark i Sverige, enligt SMHI. Det är framförallt vi människor som orsakar de här bränderna, till exempel genom att grilla i skogen på fel sätt. Därför är det viktigt att följa de regler och råd som finns.

Att tänka på om du ska grilla i skogen

I ett varmare klimat ökar riskerna för torka och med det skogsbränder. Det finns några saker som är bra att tänka på när det är torka och brandrisken är hög.

När det är torrt ute ska du inte elda eller grilla alls. Istället för att elda gräs och trädgårdsavfall, lämna resterna till en återvinningscentral.

Om du är osäker på om det är brandrisk i ditt område, kontakta räddningstjänsten i din kommun eller ladda ner appen Brandrisk ute så kan du själv hålla koll på brandrisken där du befinner dig.

Elda inte när det är blåsigt.  

Om det går att elda - vattna en skyddszon på två meter eller välj en plats som är blöt.

Se till att elden blir ordentligt släckt när du är färdig. Kratta ut glöden och dränk den med vatten. Vattna även runt eldningsplatsen.

Använd de utplacerade grillplatser som finns.

Ha alltid med dig vatten så du kan släcka glöden efteråt.

Skogsbrand och torka

Innan det blir storm:

När det är risk för storm eller stark vind:

Strömavbrott är vanliga när det stormar. När träd blåser ner över elledningar kan det dröja länge innan du får tillbaka strömmen i huset. Det är bra att ha de här sakerna hemma ifall det blir strömavbrott:

I Kalmar län förväntas inte antalet stormar öka. Däremot kan stormarnas effekter påverkas av att klimatet förändras, till exempel genom att det är mindre tjäle i marken och skogen därför lättare skadas vid starka vindar. Att vi dessutom är beroende av att infrastruktur och elektronik fungerar som de ska gör att vi som samhälle påverkas av stormarnas effekter. Det är bra att själv vara förberedd och att göra det som kan göras för att minska risken för stormskador. Tänk igenom vad som kan hända med ditt hem vid en storm. Har du sådant som kan blåsa iväg, till exempel trädgårdsmöbler eller en studsmatta? Fundera också på om det finns risk för nedfallna träd på din tomt eller om ditt tak kan blåsa sönder. Det här kan du göra för att förbereda dig.

Skydda dig mot skador av storm eller hård vind

Låt en expert besiktiga höga träd så du vet att de klarar en storm

Se över ditt tak så inga takpannor eller plåtar är lösa

Ta in lösa saker från trädgården så som utemöbler, redskap och annat som kan blåsa iväg

Förankra tyngre föremål

Dra in markiser

Lyssna på SMHIs väderprognoser, ta dem på allvar

Värme- och stearinljus samt tändstickor

Batterier och en batteridriven radio för att kunna höra info om stormen

En värmekälla som går att värma mat på som inte behöver ström

Konserver och annan mat som inte behöver förvaras i kyl eller frys

Förbered dig på regn och snö

Med stormen följer ofta stora mängder regn eller snö. Stora regnmängder ger risk för översvämning. Om du inte har backventil på dina golvbrunnar, tryck ner filtar eller handdukar och lägg något tungt ovanpå så att vatten inte tränger in.

Om det snöar och blåser kraftigt kan så kallad snörök uppstå vilket kan leda till nästan obefintlig sikt, ge dig därför inte ut på vägen i samband med snö och blåst.  

När vi får ett allt varmare klimat blir vintrarna kortare. Trots det kan det bli kraftiga snöfall och snöstorm ibland. Det inträffar framförallt när Östersjön inte är täckt av is och det samtidigt strömmar in kall luft från Ryssland. Då fångas fuktig luft upp över vattnet som sedan faller som snö över land i Sverige. Det här fenomenet beskrivs ibland som ”snökanoner” och ställer till stora besvär. Men är du förberedd kan du minska risken för skador och problem som kan uppstå vid kraftigt snöfall. Nollgenomgångar är ett annat fenomen som inträffar när temperaturen växlar över 0 grader och under 0 grader under samma dygn vilket också kan leda till frysskador, exempelvis frostsprängning i putsad fasad.

Snö och kyla

Lyssna till väderleksrapporten vid risk för stora snömängder

Undvik skador på ditt hus genom att se till att ta bort snö på taken. Se också till att göra det på rätt sätt och glöm inte pooltaket.

Installera vattenfelsbrytare

Vinterrusta fritidshuset för att undvika frysskador och var observant när du slår på vattnet efter vintern

I ett varmare klimat ökar risken för värmeböljor även här i Kalmar län. Det är viktigt att ta hand om dig själv, barn och djur när det är väldigt varmt, för att undvika att någon blir sjuk.

Skydda dig vid värmebölja

Var i skuggan, både du och djuren

Ta det lugnt, ansträng dig inte och vila gärna mitt på dagen när det är som varmast

Undvik vätskebrist genom att dricka vatten och ät gärna grönsaker och frukt eftersom det innehåller mycket vatten

Ta en kall dusch eller ett bad för att hålla dig sval, en blöt handduk kring nacken eller huvudet är också ett alternativ

Vädra din bostad på natten när det är svalare

Stäng och täck för fönster på dagen så att solen inte värmer upp bostaden

Vid en värmebölja är det viktigt att lyssna på kroppen. Här är några tips för hur du kan ta hand om dig och andra vid extremt varmt väder:

En kombination av högre temperaturer och fuktigare klimat kan leda till ökade skador på huset, exempelvis ökad risk för mögel, svamp, korrosion (rost) och insektsangrepp.

Hussvamp är en av de värre skadorna som ett hus kan råka ut för. Bästa sättet att slippa hussvamp, svartmögel och andra svampangrepp är att se om sitt hus och vara uppmärksam på tecken på angrepp.

Svartmögel är samlingsnamn för många sorters mögel. Men gemensamt är att de behöver fukt för att växa. Svartmögel kan påverka din hälsa och ge astma och andra luftvägsproblem men även hudsjukdomar.Med en fuktmätare kan du kontrollera luftfuktigheten i alla utrymmen. Om luftfuktigheten är hög i något utrymme kan du installera en avfuktare. Se också till att det finns god ventilation så att luften cirkulerar.

Svartmögel

Ökad risk för skador på hus vid fuktigt klimat

Se till att grunden är fri från fukt och att dränering och ventilation fungerar.

Led bort vatten från hängrännor och stuprör.

Se till att du inte har läckande vattenledningar.

Inspektera din krypgrund med ficklampa och se till att den är torr och ren från skräp.

Låt inte buskar växa för nära grunden.

Undvik att förvara tidningar, trävirke och annat organiskt material direkt på fuktiga källargolv eller krypgrunder.

Ställ inte möbler och annat som hindrar luftcirkulation vid källarväggar.

Hur undviker du svamp- och mögelangrepp?

KLIMATPÅVERKAN

Så här minskar du din klimatpåverkan

Vissa livsstilsförändringar minskar effektivt ditt ekologiska fotavtryck, det vill säga de CO2- utsläpp din livsstil ger upphov till. Att välja en växtbaserad kost, köpa fossilfri energi, undvika att flyga och att leva bilfritt har stor effekt. Så varför inte ta tåget oftare?