• START
 • KLIMATKUNSKAP
 • HUR PÅVERKAS JAG
 • HUR PÅVERKAS NATUREN
 • VAD KAN JAG GÖRA
 • DITT LÄN
 • OM OSS

Klimatförändringar påverkar oss alla, oberoende var vi bor i världen. På klimatkloka tips kan du läsa om hur klimatet förväntas påverka oss, dig och mig och vad vi kan göra åt saken. Här hittar du tips kring hur vi kan anpassa oss till effekterna från ett förändrat klimat och extrema väderhändelser, hur vi kan undvika och förebygga skador samt hur vi kan begränsa vår egen påverkan på klimatet. Klimatkloka tips är under ständig utveckling då omvärlden förändras och nya forskningsrön och fakta uppkommer.

 • START
 • HUR PÅVERKAS JAG
 • HUR PÅVERKAS KALMAR
 • OM OSS
 • SVERIGE

Klimatförändringar i Kalmar län

Vi ser redan idag ett förändrat klimat i vårt län. Temperaturen har ökat med cirka 1,5 grad sen slutet av 1800-talet. Hur klimatet kommer se ut i framtiden beror på hur väl vi lyckas begränsa våra utsläpp. Fortsätter vi förbränna fossila bränslen i samma takt som nu beräknas medeltemperaturen i Kalmar län öka med ytterligare cirka 5 - 6 grader till nästa sekelskifte. Vi kommer inte att kunna undvika att klimatet fortsätter förändras, men vi kan undvika de värsta förändringarna om alla hjälper till att minska utsläppen.

Vissa klimatförändringar är svåra att märka då förändringarna sker sakta men kontinuerligt. Exempel på sådana förändringar är stigande havsnivåer, längre vegetationsperioder, grönare vintrar och mer nederbörd. Likaså långvarig torka och fler torra dagar. Andra förändringar sker snabbt och i vissa fall katastrofartat och vi kan reda märka av dem. Exempel på sådana förändringar är ökade risker för:

Höga flöden i vattendrag, främst vinter och tidig vår

Kraftigare skyfall
och åska, främst sommar och tidig höst

Sommartorka
och skogsbränder

Låga
grundvattennivåer

Värmebölja  

Läs hela rapporten på SMHI:s hemsida.

Länstyrelsemn-logo-test